Nowy rok szkolny 2019/2020

Tekst:

Nowy rok szkolny rozpoczyna się 2 września 2019r. to jest poniedziałek. Już pierwszego dnia prosimy o przyniesienie wyprawki zgodnie z wykazem w zakładce rekrutacja do przedszkola oraz upoważnienia do odbioru dziecka. Plik upoważnienia również znajduje się w zakładce rekrutacja do przedszkola. Uwaga każde dziecko powinno mieć wypełnione upoważnienie. Upoważnienia z roku szkolnego 2018/2019 tracą moc z dniem 31.08.2019r.

 

 

«