Ewaluacja zewnętrzna w Samorządowym Przedszolu nr 12

Tekst:

Informujemy że w okresie od 2-16 grudnia 2019r. w Samorządowym Przedszkolu nr 12 zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi ewaluację problemową w zakresie następujących wymagań:

1) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3) Rodzice są partnerami przedszkola.

W czasie prowadzonej ewaluacji nastąpi między innymi ankietowanie dyrektora, nauczycieli, rodziców, zostanie przeprowadzony wywiad z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami. Wizytatorzy będą obserwować przedszkole, zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz analizować dokumentację.

 

 

«