Zajęcia zawieszone w dalszym ciągu

Tekst:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. poz 492
przedłuża okres zawieszenia zajęć do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

 

 

«