Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 22 maja

Tekst:

Informujemy, że na wniosek dyrektora przedszkola i za zgodą organu prowadzącego na podstawie decyzji EK-02.4424.1.251.2020 z dnia 15 maja 2020 roku zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 12 zostają zawieszone na czas określony to jest od 18 do 22 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69 ze zmianami).

 

 

«