Spotkanie organizacyjne na r. szk. 2020/2021

Tekst:

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 12 w Krakowie

zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

na spotkanie organizacyjne które odbędzie się dnia 25 czerwca o godzinie 16.30 w przedszkolu.

Na spotkanie zapraszamy po jednym opiekunie od dziecka.

Prosimy aby rodzic na terenie przedszkola przebywał w maseczce.

W programie spotkania omówienie najważniejszych zasad funkcjonowania dzieci w przedszkolu od 1 września.

 

 

 

«