1 września we wtorek rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

Tekst:

Zapraszamy 1 września wszystkie przedszkolaki na pierwsze w nowym roku szkolnym zajęcia. Przedszkole funkcjonuje od 6.00-17.00. Zajęcia w tym roku realizowane będą w czterech oddziałach:

Oddział I Iskierki dzieci 3 letnie i dzieci 4 letnie - wychowawcy: mgr Małgorzata Szustakiewicz i mgr Edyta Kurnik - dyrektor

Oddział II Serduszka dzieci 4 letnie i 5 letnie - wychowawcy: mgr Elżbieta Kwas i mgr Monika Lach

Oddział III Pszczółki dzieci 5 letnie i 6 letnie - zerówka - wychowawcy: mgr Iwona Margosiak i mgr Barbara Różycka

Oddział IV Słoneczka dzieci 6 letnie - zerówka - wychowawcy: mgr Elżbieta Paterek i mgr Liliana Zajączkowska.

Dzieci które korzystają ze śniadania prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.15.

Dzieci które nie korzystają ze śniadania prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 9.00.

Najwcześniej można odbierać dzieci na początku, przez pierwsze dni (szczególnie dzieci najmłodsze, pierwszy raz w przedszkolu) po obiedzie około godziny 12.40 bo o 13.00 dzieci zaczynają odpoczynek na leżakach.

Zasady których należy przestrzegać w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola prezentujemy po niżej.

Prosimy przed wejściem zdezynfekować dłonie a rodziców prosimy o założenie maseczki.

W szatni prosimy aby zachować bezpieczną odległość od innych rodziców.

W przypadku większej liczby rodziców w szatni (jeżeli nie ma można zachować bezpiecznej odległości między rodzicami 2 metrów) prosimy poczekać przed wejściem do przedszkola.

Prosimy systematycznie wchodzić na teren przedszkola gdy inni rodzice opuszczą szatnię.

Rodziców prosimy o nie wchodzenie do sal dydaktycznych.

Prosimy pożegnać się z dzieckiem w szatni.

Dzieci samodzielne, znające przedszkole przechodzą samodzielnie z szatni do sali dydaktycznej.

Dzieci młodsze i nie znające jeszcze przedszkola zostaną zaprowadzone przez pracownika do sali dydaktycznej.

Rodzice do przedszkola mogą przyprowadzić tylko dziecko zdrowe!!

Dzieci z objawami kaszlu, kataru, wymiotami, bólem brzucha czy stanem podgorączkowym bezwzględnie powinny pozostać w domu do wyleczenia.

Do przedszkola rano z dzieckiem jak i popołudniu po dziecko wchodzi tylko 1 rodzic/opiekun.

Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub domowej izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Dzieci przynoszą tylko rzeczy wymienione w zakładce rekrutacja do przedszkola (wyprawka).

Rodzic pierwszego dnia dostarcza nowe upoważnienie do odbioru - nowy wzór dostępny w zakładce rekrutacja do przedszkola.

Wszystkie wprowadzone zasady mają na celu zminimalizowanie kontaktów i uniknięcie ewentualnego źródła zakażenia wirusem covid-19.

Zebrania z rodzicami odbędą się:

gr. I i II dnia 9 września godzina 17.30

gr. III i IV dnia 10 września godzina 17.30

Prosimy o obecność na zebraniu tylko po 1 rodzicu od dziecka oraz zasłonięcie nosa i ust podczas zebrania i zachowanie dystansu.

 

 

«