Ubezpieczenie dzieci NNW na rok szkolny 2020/2021

Tekst:

W sekretariacie przedszkola przyjmowane są wpłaty na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka wynosi 47,00 zł. Szczegóły ubezpieczenia dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Warunki ubezpieczenia przesłane zostały również rodzicom na maila.

 

 

«