Dzieci przyjęte w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Tekst:

Informujemy, że lista z dziećmi przyjętymi do przedszkola, lista z dziećmi nieprzyjętymi oraz wykaz wolnych miejsc w przedszkolu zostały podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Przedszkolu nr 12. Informacje można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie przedszkola.

 

 

«