1 września nowy rok szkolny 2021/2022

Tekst:

Zapraszamy 1 września wszystkie przedszkolaki na pierwsze w nowym roku szkolnym zajęcia. Przedszkole funkcjonuje od 6.00-17.00. Zajęcia w tym roku realizowane będą w czterech oddziałach:

Oddział I Gwiazdeczki dzieci 3 letnie - wychowawcy: mgr. Liliana Zajączkowska, mgr Edyta Kurnik - dyrektor

Oddział III Iskierki dzieci 3 letnie i dzieci 4 letnie - wychowawcy: mgr Małgorzata Szustakiewicz i mgr Elżbieta Paterek

Oddział III Serduszka dzieci 5 letnie - wychowawcy: mgr Elżbieta Kwas i mgr Monika Lach

Oddział IV Pszczółki dzieci 6 letnie - zerówka - wychowawcy: mgr Iwona Margosiak i mgr Barbara Różycka

Listy z dziećmi w poszczególnych grupach umieszczone są w holu przedszkola.

Dzieci które korzystają ze śniadania prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.15.

Dzieci które nie korzystają ze śniadania prosimy przyprowadzić najpóźniej do godz. 9.00.

Najwcześniej można odbierać dzieci na początku, przez pierwsze dni (szczególnie dzieci najmłodsze, pierwszy raz w przedszkolu) po obiedzie około godziny 12.40 bo o 13.00 dzieci zaczynają odpoczynek na leżakach.

Zasady których należy przestrzegać w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola prezentujemy po niżej.

Prosimy przed wejściem zdezynfekować dłonie a rodziców prosimy o założenie maseczki.

W szatni prosimy aby zachować bezpieczną odległość od innych rodziców.

W przypadku większej liczby rodziców w szatni (jeżeli nie ma można zachować bezpiecznej odległości między rodzicami 2 metrów) prosimy poczekać przed wejściem do przedszkola.

Prosimy systematycznie wchodzić na teren przedszkola gdy inni rodzice opuszczą szatnię.

Rodziców prosimy o nie wchodzenie do sal dydaktycznych.

Prosimy pożegnać się z dzieckiem w szatni.

Dzieci samodzielne przechodzą z szatni do sali dydaktycznej.

Dzieci młodsze i nie znające jeszcze przedszkola zostaną zaprowadzone przez pracownika do sali dydaktycznej.

Rodzice do przedszkola mogą przyprowadzić tylko dziecko zdrowe!!

Dzieci z objawami kaszlu, kataru, wymiotami, bólem brzucha czy stanem podgorączkowym bezwzględnie powinny pozostać w domu do wyleczenia.

Do przedszkola rano z dzieckiem jak i popołudniu po dziecko wchodzi tylko 1 rodzic/opiekun.

Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub domowej izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Dzieci przynoszą tylko rzeczy wymienione w zakładce rekrutacja do przedszkola (wyprawka).

Rodzic pierwszego dnia dostarcza nowe upoważnienie do odbioru - nowy wzór dostępny w zakładce rekrutacja do przedszkola.

Najpóźniej do godziny 9.00 dnia bieżącego drogą telefoniczną należy powiadomić o ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu. Brak informacji o nieobecności, zostanie potraktowane jako obecność dziecka w przedszkolu i  zaplanowane na ten dzień wyżywienia.

Wszystkie wprowadzone zasady mają na celu zminimalizowanie kontaktów i uniknięcie ewentualnego źródła zakażenia wirusem covid-19.

 

 

«