Dodatkowa rekrutacja

Tekst:

Szanowni Państwo, zgodnie z  harmonogramem rekrutacji do przedszkoli  od 23 maja 2022r. do 1 czerwca 2022r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. W palcówce jest jedno wolne miejsce.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria przyjęcia są takie same jak w rekrutacji podstawowej. Dzieci młodsze (2,5 letnie rocznik 2020) nie biorą udziału w rekrutacji. Zgodnie z zasadami rekrutacji takie dzieci mogą być przyjmowane po 1 września 2022r. w miarę wolnych miejsc.

Wniosek można znaleźć na stronie http://krakow.formico.pl/

 

 

«