Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Tekst:

Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym

  1. „Tajemnice krakowskich zabytków w czterech porach roku”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Rodzinny Konkurs Fotograficzny pt. „Tajemnice krakowskich zabytków ” organizowany przez Samorządowe Przedszkole nr 12 „Zaczarowana Dorożka”.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 02. 11. 2022 r. Prace na konkurs będą przyjmowane do 19 maja 2023 r. w Przedszkolu nr 12 „Zaczarowana Dorożka”. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w Przedszkolu nr 12 „Zaczarowana Dorożka”

  1. ZASADY KONKURSU:

2.1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i architektury w „małej ojczyźnie”  oraz dostrzeganie niezwykłych detali architektury i przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji i jej dokumentowania.

2.2. Konkurs jest skierowany do wszystkich Przedszkolaków z Przedszkola nr 12 „Zaczarowana Dorożka”.

2.3. Każdy Uczestnik może przynieść maksymalnie 2 zdjęcia zgodne z tematyką konkursu i wykonane na terenie Krakowa. W dowolnym czasie (zdjęcie nie musi być wykonane w bieżącym roku).

2.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestników.

2.5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przynieść kopertę zawierającą:

2.5.1. zdjęcia na papierze fotograficznym (mat) o wymiarach 15x21 cm;

2.5.2. każda z przyniesionych do Konkursu fotografii musi zawierać na odwrocie zdjęcia opis:

- imię i nazwisko Uczestnika;

- tytuł fotografii;

- miejsce wykonania fotografii

2.5. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

3.1. Ocena dostarczonych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

3.2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną i techniczną prac przyzna:

  I miejsce

 II miejsce

III miejsce

Wyróżnienia

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom

3.3. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

 

«