Rekrutacja na rok szkolny 2015/5016

 REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 12

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Zapisy do przedszkola trwają od 9 – 31 marca br. od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.30 – 16.30

 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Kraków.

4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej, tj. od 3 do 5 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

 

Terminarz rekrutacji:

* 26 lutego – 6 marca 2015 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

* 9 marca – 31 marca 2015 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców (od godz. 9.00) oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w placówce pierwszego wyboru.

* 17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

* 20 kwietnia – 30 kwietnia 2015 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – 08 kwietnia do 17 kwietnia 2015 r.

* 05 maja – 19 czerwca 2015 r. – rekrutacja uzupełniająca.

 

Zasady rekrutacji i niezbędne formularze również na  Portal Edukacyjny Krakowa

UWAGA

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA ZAZNACZONE WE WNIOSKU PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA JAKO TAK

RODZAJ DOKUMENTÓW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO  UCHWAŁY NR VI/76/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 

«