Podpisywanie umów na nowy rok szkolny

Rodziców  dzieci  zrekrutowanych  do  Przedszkola  12  na rok szkolny 2015/2016  prosimy o zgłoszenie się do Samorządowego Przedszkola nr 12 celem podpisania umowy o korzystaniu z przedszkola przez dziecko od 1 września 2015r.

 

Rodziców dzieci które dostały się do przedszkola 12 z drugiego priorytetu prosimy o dostarczenie niezwłocznie pełnej dokumentacji (wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami) do naszego przedszkola.

 

Termin podpisywania umów:

piątek 24 kwietnia od 8.00 do 16.00

poniedziałek 27 kwietnia od 13 do 17.00

 

W przypadku  rezygnacji z miejsca w naszym przedszkolu  prosimy o złożenie takiej informacji pisemnie do dyrektora przedszkola nr 12 najpóźniej do 30 kwietnia 2015r. do godziny 09.00.

 

 

 

«