Wyniki Głosowania Obywatelskiego

Niestety "Angielski 5 x w tygodniu" znalazł się dopiero na 3 miejscu wśród wybranych przez obywateli Krakowa projektów które miały być realizowane z budżetu obywatelskiego. Taki wynik ostatecznie uniemożliwił realizację tego przedsięwzięcia. To ogromna strata dla naszych dzieci.

 

 

«