Pani Ela

Pani Ela – mgr Elżbieta Paterek, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie, studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym - wychowanie przedszkolne z zarządzaniem. Uśmiechnięta, życzliwa i przyjaźnie nastawiona do świata i ludzi bardzo lubi pracę z małymi dziećmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w interwencji kryzysowej – nauczyła się tam cierpliwości i rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci. Podczas pracy w projekcie „Wychowawca podwórkowy” poznała metody pracy z dziećmi dysgraficznymi i dysortograficznymi. W czasie wolnym podróżuje, poznając nowe miejsca, czyta dobre książki, także te z dziedziny psychologii. Stale się doskonali – rozszerza wiedzę, dotyczącą pracy z dziećmi nadpobudliwymi, poznaje metody pracy z młodszymi dziećmi i aktywizujące dzieci zabawy podwórkowe. Motto życiowe: To co dajesz, wraca do Ciebie.

«