Pracownicy Adm. i Obsł.

W opiece nad maluszkami nauczyciela wspomaga pani:

 

Iwona Wenc

 

O czystość i estetykę przedszkola dbają panie:

 

Janina Kopcińska

Maria Suchan

Alicja Cebula

Urszula Kolasa

 

Smaczne posiłki przygotowują panie:

 

Bernadeta Tuczyńska

Monika Baranowska-Kosowska

 

O pomieszczenia w przedszkolu i ogród dba pan:

 

Grzegorz Guzikowski

 

Sprawami administracyjnymi zajmuje się pani :

 

Małgorzata Różycka w zastępstwie za panią Dominikę Czyż

 

Finanse prowadzi pani:

 

Marta Musiał

«