Ramowy rozkład dnia

Tekst:

06.30 - 17.00 - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

06.30 - 08.00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, inicjowane przez nauczyciela, i w małych zespołach aktywizujące dzieci we wszystkich płaszczyznach rozwojowych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i zainteresowań, praca indywidualna, rozmowy indywidualne, praca z dzieckiem w ramach udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej

08.00 - 13.00 - realizacja minimum podstawy programowej wychowania przedszkolnego
08.00 - 08.20 - zabawy ze śpiewem, gry dydaktyczne,  zabawy ruchowe, zajęcia higieniczne, porządkowanie sali po zabawach
08.20 - 08.30 - czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
08.30 - 09.00 - spożywanie śniadania
09.00 - 10.00 - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, zabawy umuzykalniające plastyczne, ruchowe, umysłowe, konstrukcyjne, badawcze itp.
10.00 - 10.30 - zabawy orientacyjno-porządkowe, czynności higieniczne.
10.30 - 11.30 - zabawy w sferze ruchu na powietrzu, spacery, wycieczki, samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów  sportowych i przyrządów,  tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach.
11.30 - 12.00 - powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
12.00 - 12.30 - obiad.
12.30 - 14.00 - dzieci młodsze gr. I (cały rok ) gr. II (od 1 września do 21 marca)  leżakowanie-odpoczynek, gr. III, IV odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek praca indywidualna, zajęcia organizowane przez nauczycieli, zabawy ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, spacery wycieczki rekreacyjne lub edukacyjne.
13.00 - 17.00 - zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne i wyrównawcze.
14.00 - 14.30 - czynności samoobsługowe po odpoczynku, porządkowanie sal po zabawach, czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 15.00 - podwieczorek.
14.30 - 17.00 - samorzutne zabawy ruchowe organizowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów  sportowych i przyrządów,  tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia i zdobywania wiadomości, doświadczeń, doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, badawcze, tematyczne, zajęcia indywidualne w małych zespołach w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe

Rozkład dnia zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

 

«