Dlaczego My?

Tekst:

Co nas wyróżnia?

Gwarantujemy:

Opiekę kompetentnej, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, stosującej nowoczesne metody pracy oraz innych Osób wspomagających pracę Nauczycieli
miłą, przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę
dużo ruchu na powietrzu, podczas zabaw w ogrodzie i na wycieczkach
smaczne, urozmaicone, zdrowe posiłki.

Zapewniamy:

Dzieciom - wysoki poziom oferty edukacyjnej, sprzyjającej rozwojowi i odpowiadającej potrzebom oraz zainteresowaniom, a tym samym wspaniały, inspirujący, radosny czas wspólnych zabaw i zajęć w gronie rówieśników.
Rodzicom - możliwość współtworzenia i współdecydowania o jakości pracy naszego Przedszkola, pełną informację o rozwoju Dziecka, pomoc i wsparcie w razie problemów.

Dysponujemy:

Przestrzennymi, bogato wyposażonymi salami zabaw
salą imprezowo - rekreacyjną
dużym, bezpiecznym i zadbanym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw, dwie piaskownice, skałki do wspinaczki
Drodzy Rodzice, Wasze Dziecko w naszym Przedszkolu nauczy się współdziałania, pozna swoje mocne strony i umocni wiarę we własne siły, nabędzie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, będzie szczęśliwe.
Zapraszamy do Przedszkola, w którym spotkacie się Państwo z życzliwością i uśmiechem, a Wasze Dzieci zostaną otoczone troskliwą opieką.
Realizujemy założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 23 XII 2008 r. r. (Dz. U. z dn. 15 I 2009 r. Nr 4, poz. 17). Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z grupą, wspomagając jednocześnie indywidualny rozwój każdego Dziecka - w tym celu nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje na szkoleniach i warsztatach.
Realizujemy program Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała "Zanim będę uczniem" oraz programy dodatkowe, m.in. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji dla różnych grup wiekowych Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Co roku opracowujemy także Plan Rozwoju wraz z ofertami edukacyjnymi dla Dzieci.

Organizujemy:

zajęcia otwarte dla Dzieci i Rodziców oraz spotkania warsztatowe dla Rodziców
uroczystości, imprezy okolicznościowe, bale, przedstawienia
wycieczki o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym
wyjścia i wyjazdy do teatrów, muzeów, plenery
konkursy promujące talenty i umiejętności Dzieci
kiermasze świąteczne
dni otwarte dla nowych Przedszkolaków
festyny integrujące środowisko - Dzieci, Rodziców, Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków naszego Przedszkola
wyjazdy na "zielone przedszkola" dla Dzieci 5 - i 6 - letnich do Rabki lub do Lanckorony
Uczestniczymy w akcjach Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, gromadzimy surowce wtórne (makulatura, baterie), które wymieniamy na rośliny do ogrodu, zbieramy nakrętki plastikowe, które przekazujemy na cele charytatywne, włączyliśmy się także w pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie, organizując zbiórki karmy i kocy.
Promujemy zdrowy styl życia za sprawą realizacji zadań prozdrowotnych i proekologicznych. Organizujemy z Dziećmi zajęcia uczące właściwego zachowania w sytuacjach zagrożeń.
Bezpłatnie prowadzimy koła zainteresowań: plastyczne i teatralne. Odkrywamy i rozwijamy talenty i uzdolnienia Dzieci w różnych dziedzinach.

Współpracujemy:

ze szkołami podstawowymi w celi zminimalizowania tzw. "progu szkolnego", czyli stresu związanego z pójściem Dziecka do szkoły
z ośrodkiem psychologiczno - pedagogicznym w celu zapewnienia Dzieciom kompleksowej i fachowej pomocy
z instytucjami kulturalnymi m. Krakowa, radą III Dzielnicy - dla uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej (warsztaty w muzeach, pracowniach, wystawy, dofinansowanie imprez)
z Rodzicami, których traktujemy jak partnerów współtworzących życie naszego Przedszkola
z fundacjami i organizacjami pozarządowymi w celu organizacji szkoleń dla naszej kadry i dla Rodziców.
Obok zajęć wychowawczo - dydaktycznych prowadzonych przez naszych Nauczycieli oferujemy zajęcia dodatkowe:
rytmikę - zajęcia prowadzone są 1 x w tygodniu
gimnastykę korekcyjną - prowadzoną przez specjalistę rehabilitanta z K.S.O.S. (wymagane zaświadczenie od lekarza pediatry)
język angielski - zajęcia prowadzone 2 x w tygodniu w 3 grupach zaawansowania przez lektora ze szkoły językowej
taniec towarzyski - lekcje prowadzone 1 x w tygodniu przez tancerzy ze Szkoły Tańca AS
religię - 1 x w tygodniu, tylko w grupie dzieci 6 - letnich.

 

Okres minionych 5 lat obfitowały w szereg ciekawych wydarzeń oraz przedsięwzięć. Dzieci uczestniczyły w wielu wycieczka oraz warsztatach. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniami minionych lat zachęcamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem po niżej.

 

SPRAWOZDANIE 2012-2017

Mijające 5 lat obfitowały w różnorodne przedsięwzięcia- począwszy od zmian wizerunku przedszkola:

 • nadanie imienia „Zaczarowana Dorożka” z okazji 50 urodzin,
 • nowa, atrakcyjna szata graficzna strony internetowej przedszkola,
 • logo przedszkola, hymn i firmowy papier,
 • adaptacja lokalu mieszkalnego na cele statutowe przedszkola,
 • generalny remont wyposażenia ogrodu przedszkolnego,
 • podniesienie bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu w przedszkolu,
 • elektroniczny system obecności dzieci w przedszkolu,
 • różnorodny i skuteczny system komunikacji miedzy pracownikami oraz rodzicami dzieci,
 • realizacja wielu ciekawych projektów ogólnopolskich.

 

W minionym okresie zadbano o odnowienie i wzbogacenie bazy przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, różnego rodzaju sprzęty (w tym sportowe), uzupełniłam bibliotekę o szereg pozycji książkowych (nie tylko dla dzieci, ale również wiele pozycji literatury specjalistycznej), zakupiłam prenumeraty dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola” i „Wychowanie w przedszkolu”, doposażyłam kąciki zainteresowań o nowe gry, układanki, klocki, zakupiłam stroje krakowskie dla dzieci.

Doposażyłam placówkę nowoczesnymi multimediami edukacyjnymi umożliwiającymi realizację przyjętych programów nauczania i wychowania. Szczególnie zwiększyłam dostęp do komputerów, Internetu i programów multimedialnych, zakupiono tablicę multimedialną dla dzieci 6 letnich oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Zadbano o aranżacje i wyposażenie pokoju nauczycielskiego w niezbędny sprzęt (ksero, drukarka, laptop) i wyposażenie (ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa). Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną przygotowano odpowiednie warunki pracy dla specjalistów: logopedy, psychologa i pedagoga, pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki przedszkolnej oparto na teorii inteligencji Howarda Gardnera, która idealnie wpisała się w potrzeby środowiska i została w całości zrealizowana, a z której wynika:

 • kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach, zainteresowaniach;
 • konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę, nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji;
 • modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci.

W teorii Howarda Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności. Tu wyróżniamy zdolności: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, , intrapersonalną, interpersonalną.

 

1. Dzieci

W czasie ostatnich prawie pięciu lat dzieci miały okazję aktywnie uczestniczyć w ciekawych projektach edukacyjnych między innymi: rozwijających czytelnictwo, poprawną mowę ojczystą- „Plecaczkowy” i „Cała Polska Czyta Dzieciom”, nawyki prawidłowego odżywiania- „Akademia Zdrowego przedszkolaka”, „Jemy 5 razy dziennie-warzywa, owoce lub soki”, dbania o jamę ustną- „Dzieciństwo bez próchnicy”, oraz sprawność fizyczną- „Sportowa Akademia Przedszkolak”, programach z zakresu bezpieczeństwa na drodze i w czasie podróży oraz poprawiających umiejętności z języka obcego- „Angielski 5 x w tygodniu”. Udział w tak wielu projektach zaowocował 18 certyfikatami dla przedszkolaków.

Nieobce dzieciom są również akcje charytatywne których celem jest bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym dzieciom, osobom w podeszłym wieku, ale i bezbronnym zwierzętom. Były to: Wirtualna adopcja serca– konika Fergi, gwiazdka dla zwierzaka, kartka dla Oliwi, góra grosza, nakrętki dla Maciusia, marzycielska poczta. To tylko kilka z wielu akcji, w których dzieci brały aktywny udział.

Wszystkie przedszkolaki, od tych najmłodszych, miały możliwość poznać życie kulturalne Krakowa. Przedszkolaki licznie uczestniczyły w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach. Poznały zabytki Krakowa, muzea, filharmonię, operetkę oraz uczelnie wyższe jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Rolniczy. 

Wszelkie działania ukierunkowane były na  potrzeby wszystkich dzieci i zapewnienie warunków pozwalających rozwijać ich naturalną potrzebę działania i tworzenia. Dlatego środkami finansowymi zarządzałam w sposób rozważny, planując dla dzieci najciekawsze zajęcia i warsztaty, biorąc pod uwagę predyspozycje dzieci, ich zainteresowania i możliwości psychofizyczne wieku rozwojowego. Warsztaty miały na celu rozwój sprawności manualnych, logicznego myślenia, poszerzające wiedzę z zakresu fizyki, chemii, astronomii, świata przyrody, historii. Wielokrotnie zajęcia odbywały się dzięki umiejętnościom menadżerskim i pozyskaniu bezinteresownych sponsorów.

Działania wychowawczo-dydaktyczne owocowały udziałem w wielu konkursach z różnych dziedzin- w tym z plastyki, muzyki, matematyki, teatru, sprawności fizycznej, tańca, piosenki patriotycznej czy z literatury dziecięcej. Każdy uczestnik z konkursu powracał z nagrodą za I, II lub III miejsce. W galerii na stronie internetowej przedszkola, w Naszych Sukcesach można podziwiać laureatów a często i ich prace plastyczne.

W codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na gruntownej realizacji podstawy programowej. Znakomitymi środkami w naszym przedszkolu pomagającymi osiągnąć jej założenia są powszechne stosowane metody nauczania przedszkolnego, w tym metoda: R. Labana, K. Orffa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, W. Scherbone, G. Domana, I. Majchrzak. Wspomniane metody współgrają z podstawami koncepcji pozwalając na rozwijanie potencjału i predyspozycji dzieci wykorzystując dobrze rozwinięte sfery inteligencji. Osobiste predyspozycje i talenty dzieci rozwijane są podczas pracy indywidualnej oraz w czasie zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli w formie kółek zainteresowań:

 • Klub Globtrotera- przybliża dzieciom, poprzez udział w wyprawach turystycznych, ukształtowanie terenu, zabytki miasta Krakowa i okolic, historię województwa Małopolskiego, przyrodę i jej walory oraz rozwija dziecięce pasje;
 • „Tęczowy świat”- formacja plastyczna rozwija zdolności manualne dzieci, udoskonala technikę malowania i rysowania, przybliża świat sztuki; prace dzieci są prezentowane na konkursach poczynając od dzielnicowych skończywszy na ogólnopolskich;
 • „Czerwone korale”- formacja muzyczno-teatralna, która reprezentuje nasze przedszkole na konkursach poza przedszkolem;
 • „Smacznego”- warsztat kulinarny dla wszystkich, którzy nie są zainteresowani historią, geografią ani też plastyką, ale uwielbiają praktyczne działania.

 

Edukacja patriotyczna towarzyszy nam od wielu lat wykorzystując święta narodowe jak Odzyskanie Niepodległości , Konstytucji 3 maja, Święta Flagi, wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzieci biorą aktywny udział w spotkaniach patriotycznych organizowanych przy okazji obchodów tych świat. Wszystkie przedszkolaki poznają najważniejsze wydarzenia z historii Polski, symbole narodowe i ich znaczenie, a odśpiewanie hymnu ojczystego nie sprawia przedszkolakom żadnego problemu. Pieśni patriotyczne i hymn naszego przedszkola są także chętnie śpiewane nie tylko w czasie uroczystych spotkań z rodzicami. Podczas organizowanych ciekawych spotkań dla całej wspólnoty przedszkolnej dzieci poznają Wielkich Polaków ważnych dla Polski i Krakowa, w tym królów Polski i zasłużonych obywateli, jak: Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Maciej Miechowita, Jan Paderewski, Adam Mickiewicz, Dorota Gellner, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Jan Kochanowski, Jan Matejko, czy Jan Kaczara. 

 

2. Nauczyciele

Nauczyciele, zdobywając kolejne awanse zawodowe, podejmują atrakcyjne formy doskonalenia, w tym kursy i studia które owocują w praktyce ciekawymi programami autorskimi między innymi:

 • "Będę przedszkolakiem-program adaptacyjny”- Jolanta Hytkowska i Barbara Różycka
 • "Program wychowania zdrowotno-korekcyjnego w przedszkolu"- Joanna Batko
 • Program edukacji regionalnej: „Ja w mojej krakowskiej rodzinie oraz małej i dużej Ojczyźnie”- Barbara Różycka

Kadra Pedagogiczna to nauczyciele z ogromnym doświadczeniem i z wieloma nagrodami w tym:

Nauczyciela z Pasją pani Małgorzata Szustakiewicz, Jolanta Hytkowska, Liliana Zajączkowska;

Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa pani Małgorzata Szustakiewicz, Barbara Różycka, Liliana Zajaczkowska;

oraz nominacjami do nagrody Kuratora Oświaty pani Liliana Zajączkowska, Małgorzata Szustakiewicz, Jolanta Hytkowska.

 

Wszystkie Nauczycielki aktywnie włączały się w projekty uczelni wyższych w tym: „Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem”, którego celem była realizacja praktyki studenckiej. Cztery nauczycielki pełniły funkcję opiekunów praktyk dla 8 studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Przedszkole nigdy nie odmawia młodym, ambitnym studentom nabierania praktyki pod opieką kadry pedagogicznej jak i administracyjnej. W naszym przedszkolu doświadczenia pomocy nauczyciela, pod opieką nauczyciela mianowanego, nabierały również słuchaczki szkoły dla opiekunek dziecięcych jak i, pod opieką samodzielnego referenta, doświadczenia nabierali studenci Uniwersytetu Rolniczego na kierunku dietetyka i technologia żywienia.

Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Obecnie 4 z nich finalizują kursy kwalifikacyjne do nauczania języka angielskiego, a dwie kończą studia podyplomowe z Arteterapii. Wybór kierunków doskonalenia wynika z potrzeb naszych dzieci i zmieniających się wymogów podstawy programowej, a także zmieniającego się prawa oświatowego. Niezależnie od studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczyciele nieustannie korzystają z różnego rodzaju warsztatów doskonalących umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Ciekawe formy i metody pracy, które poznają na warsztatach, przekładają się na bardzo owocną pracę dziećmi uwzględniając specyficzne potrzeby dzieci i dostosowując metody do indywidualnych możliwości i pasji dzieci.

Nauczycielki rozpoznają potrzeby środowiska lokalnego i organizują bardzo ciekawe przedsięwzięcia promujące wychowanie przedszkolne (happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia Wychowania Przedszkolnego- 29.IX, Dzień Pluszowego Misia- 25.XI, Światowy dzień mycia rąk- 15.X, Dzień otwartych drzwi, olimpiada sportowa, festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym, konkursy międzyprzedszkolne z oświaty zdrowotnej oraz recytatorski- „Zaczarowaną Dorożką w świat Doroty Gellner”, konkursy rodzinne np. na podłaźniczkę czy kartkę z Krakowa).

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza przebiega według przemyślanego planu rozwoju przedszkola, którego kalendarium wpisuje się w rok szkolny, jest nierozerwalnie związane z porami roku i ważnymi wydarzeniami wynikającymi z kalendarza świąt państwowych i okolicznościowych. Nauczycielki opracowują bardzo ciekawe scenariusze rodzinnych uroczystości i spotkań integracyjnych. Często Rodzice angażują się w sposób czynny w przedsięwzięcia i biorą osobiście udział przyjmując na siebie różne role. Do stałych spotkań należą: piknik jesienny i festyn rodzinny, spotkanie patriotyczne z okazji 11 listopada, świąteczne z okazji Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy, z okazji Dnia Mamy, Taty, Babci i Dziadka.

 

3. Środowisko/Rodzice

Wykorzystuję informacje uzyskane w czasie ewaluacji wewnętrznej, rozpoznajemy najważniejsze potrzeby Rodziców i środowiska. Przy ścisłej współpracy z Kadrą Pedagogiczna i Personelem podejmujemy trwałą i owocną współpracę z wieloma instytucjami oświaty i kultury naszego miasta. Od czterech lat uczestniczymy w obchodach Święta Stroju Ludowego organizowanego przez Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ludowej, jak i w konkursach plastycznych które Towarzystwo organizuje co roku. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami to miejsce znane wszystkim przedszkolakom, gdyż wielokrotnie uczestniczyliśmy w spotkaniach z wolontariuszami z Towarzystwa oraz organizowaliśmy akcje zbierania darów i pieniążków dla Konika Fergie, którego wirtualnie adoptowaliśmy 4 lata temu.

Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Jagielloński przedszkolaki poznały w czasie projektu „Przedszkolaki  na uniwersytecie”, a także dwukrotnego udziału w festiwalu nauki, organizowanym na Rynku Krakowa, gdzie dzieci uczestniczyły w tworzeniu swojej książki od momenty powstania pomysłu do gotowego egzemplarza. Aktywnie współpracujemy z Dzielnicą III, a na łamach  Biuletynu Dzielnicy III nauczycielki opisują najciekawsze wydarzenia z życia Naszej Wspólnoty Przedszkolnej.

Podczas spotkań ze Strażą Miejską oraz Policją dzieci bawiąc się- uczą się i zdobywają niezbędne praktyczne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa w domu i na drodze, a także zachowania w przypadku spotkania z obcym człowiekiem lub groźnym psem. Ponad to dzieci aktywnie, kilkukrotnie uczestniczyły w praktycznych zajęciach z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Spotkania z Żandarmerią Wojskową oraz wspólne koncertowanie z żołnierzami Wojska Polskiego przyniosło dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń i nowych doznań.

Cykliczne spotkania w bibliotece publicznej, wizyty w szkole muzycznej to stały element współpracy od wielu lat. Łagodząc stres związany z przekraczaniem progu szkolnego poszerzyliśmy formy współpracy ze szkołami podstawowymi (zwiedzanie szkół, wspólne lekcje z uczniami w szkole, prezentacja projektów uczniowskich dzieciom w przedszkolu, spotkania rodziców z nauczycielami szkół na terenie przedszkola, odwiedziny dzieci z rodzicami w szkołach).

Współpraca z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego została zainicjowana w obecnym roku szkolnym i systematycznie odbywają się spotkania w ramach rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wzbogacone ciekawymi formami pracy z małymi dziećmi.

Współpraca z instytucjami np.: MOPS to również zaangażowanie się w problemy wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej dzieci- Naszych Wychowanków. Jako dyrektor nieustannie nadzoruję pracę przedszkola pod względem wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznym i reaguję na pojawiające się problemy. W minionych latach jako dyrektor byłam zobowiązana do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty mając na uwadze wyłącznie dobro małoletnich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Na wniosek służb CBŚ podjęłam współpracę z Policją przy ściśle tajnej akcji celem wykrycia sprawców przestępstwa.

Reagując na potrzeby rodziców zainicjowałam współpracę z panią Wandą Papugą, dyrektorem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, która poprowadziła dla Rodziców ciekawe spotkania z zakresu problemów wychowawczych w rodzinie. Spotkania te były początkiem „Szkoły dla rodziców”, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizując PPP zadbałam o obecność w przedszkolu na stałe nie tylko logopedy, ale i psychologa/terapeuty. Specjaliści pozostają do dyspozycji Rodziców oraz pracują intensywnie z dziećmi wymagającymi wsparcia i intensywnych działań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

 

4. Dyrektor-Organizacja i zarządzanie

Moje działania przez ostatnie 5 lat prowadziły do podniesienia jakości pracy oraz urozmaicenia oferty przedszkola. Stworzenia placówki atrakcyjnej dla przyszłego klienta- rodzica i maksymalnie korzystnej dla rozwoju dziecka. Przytoczone powyżej działania, są potwierdzeniem realizacji postawionych celów. Należy pamiętać, że wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z zespołem, który wspierał mnie w realizacji zadań. Zespół został obdarzony przeze mnie zaufaniem, co pozwoliło wielu osobom rozwinąć skrzydła i ujawnić ukryte talenty. Wspierałam nauczycieli pokazując ich wartość i wyróżniałam nagrodami Dyrektora, Prezydenta, KO, jak i Nauczyciela z Pasją. W swoich działaniach zabiegałam o podnoszenie jakości pracy mając na uwadze również podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i pracowników obsługi. Wzbogacałam bazę przedszkola nie tylko w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci, ale również dla personelu. Wszystko to ułatwia codzienną pracę i podnosi jej standardy. Organizowałam szkolenia w ramach WDN.

Realizowałam sumiennie zadania w ramach nadzoru pedagogicznego. Wyniki ewaluacji dostarczały ciekawych informacji, co pomogło mi w podnoszeniu jakości naszej pracy i dostosowywaniu jej do oczekiwań rodziców. Podejmowane działania w zakresie zmian żywienia pozwoliły na zaangażowanie w zmiany całych rodzin. Zmiany w żywieniu nastąpiły nie tylko w przedszkolu, ale i w domach dzieci. Do tych działań dołączyłam z zespołem działania prozdrowotne w zakresie aktywnego wypoczynku, częstego korzystania z roweru czy hulajnogi oraz dołączyliśmy w tym zakresie edukację nie tylko dzieci, ale i rodziców. Zamontowałam stojaki na rowery, co było pierwszym impulsem do zmiany trybu życia. Do przedszkola na rowerze przyjeżdżają nie tylko dzieci i ich rodzice, ale i pracownicy. Zadbałam o podniesienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu przez montaż odpowiednich zabezpieczeń i domofonów.

Podjęłam intensywne działania w celu integracji całego zespołu nie tylko wewnątrz grup zawodowych, ale po między nimi. Organizowałam wiele szkoleń w celu udoskonalenia relacji interpersonalnych. Nawiązałam w tym celu współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym i kołem naukowym, które przeprowadziło ankietę ze wszystkimi pracownikami w celu przygotowania dla nas warsztatów. Ankieta pozwoliła zaplanować cykl 5-ciu warsztatów, konkretnie dla naszego zespołu. Uwzględniają one nasze potrzeby, a ewaluacja każdego kolejnego warsztatu przynosi ciekawe refleksje i nowe pomysły. Pozytywny efekt warsztatów jest widoczny już po drugim spotkaniu.

W codziennej pracy bardzo istotną rolę w życiu całej społeczności przedszkola ma współpraca z rodzicami. Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną pozwoliły na stały i systematyczny kontakt z rodzicami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i uruchomienie „Szkoły dla Rodziców” (pedagogizacja rodziców), przyczyniła się do poszerzania zakresu wiedzy i umiejętności rodziców. Organizacja zebrań, zajęć otwartych, konsultacje z rodzicami pozwoliły na systematyczne przekazywanie wiedzy o ich dzieciach, wyników obserwacji, diagnozy dzieci. Organizacja Rodzinnych spotkań, festynów, uroczystości i konkursów pozwoliła na włączenie rodziców w działania przedszkola.

Otwartość, życzliwości całego personelu, zrozumienie potrzeb dzieci jak i rodziców pozwoliło na zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania. Podejmowane działania przedszkola wykorzystujące mocne strony dzieci, a wspierające słabsze i dbałość o organizację środowiska jak najbardziej korzystnego dla dziecka zostały dostrzeżone przez rodziców. Takie działania umożliwiły lepszy start w szkole, co przekłada się na opinie nauczycieli o dzieciach, które opuściły w minionych latach przedszkole, jak i na sukcesy odnoszone przez te dzieci. Dodatkowo praca wychowawcza w oparciu o bardzo dobrze funkcjonujące kodeksy grupowe, do tworzenia których zapraszane są nie tylko dzieci, ale i rodzice powoduje, że dzieci opuszczając próg naszej placówki, osiągają nie tylko wysoki poziom dojrzałości szkolnej, ale charakteryzują je: bardzo wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, serdeczność i uprzejmość. Absolwenci są wizytówką naszego przedszkola. Z wieloma utrzymujemy kontakty i bywają naszymi stałymi gości przy okazji różnorodnych uroczystości wspólnoty przedszkolnej. Opinia wyrażana przez Rodziców, pozwala nam cieszyć się ciągle dużą ilością chętnych, wyższą niż oferowana liczba miejsc, a zainteresowani często wybierają nasze przedszkole z bardzo odległych dzielnic Krakowa, biorąc pod uwagę pozytywną opinię rodziców.

Na etapie dobiegającej końca kadencji na stanowisku dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 12 pragnę zaznaczyć, że jestem niezmiernie dumna, że udało mi się w pełni zrealizować cele, które postawiłam sobie w koncepcji 5 lat temu, czyli:

 • Pozyskałam do współpracy rodziców, którzy są dla mnie wsparciem, a ja zadbałam o spełnienie ich oczekiwań;
 • Wielokrotnie pozyskałam środki na realizację przedsięwzięć spoza budżetu przedszkola;
 • Udało mi się rozpoznać potrzeby ucznia i środowiska i stworzyć placówkę, która spełnia te oczekiwania;
 • Zawsze wspieram nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak pokierowałam pracą zespołów, że wytworzyliśmy system wsparcia wśród nauczycieli, wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnego podejmowania decyzji;
 • Potrafię motywować zespół nauczycieli do twórczej pracy;
 • Jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej potrafię jej wyniki wykorzystywać do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy przedszkola;
 • Posiadam umiejętności kierowania zespołem, które ukierunkowane są na realizacje wyznaczonych celów, przy równoczesnym wyeliminowaniu stylu autokratycznego i biurokratycznego, z wykorzystaniem pochwał, delegowania uprawnień, wyznaczania celów i poprzez projekty.

 

«