Komu podlegamy

Tekst:
Zapytaj innych Rodziców o opinię

 

Drodzy Rodzice, wszelkie problemy i wątpliwości próbujcie rozwiązywać na bieżąco w rozmowie z Nauczycielem Waszego dziecka. Jeśli nie uda Wam się osiągnąć satysfakcjonujących uzgodnień szukajcie pomocy u Dyrektora Przedszkola. Jeśli Wasz problem nadal pozostaje nierozstrzygnięty macie prawo złożyć skargę do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przy kierowaniu  skarg i wniosków prosimy zachować wspomnianą drogę służbową:

Nauczyciel  - wychowawca grupy

Dyrektor przedszkola: Anna Lenik

 

Organ prowadzący:
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków tel. 12 616 52 23

 

Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty, ul.Szlak 73, 31-153 Kraków  tel. 12 448 11 10

«