Rekrutacja do Przedszkola

Tekst:

 Witamy w "Zaczarowanej Dorożce"!

Wybierając Nasze Przedszkole
zapewniasz swojemu Dziecku najlepszy start

 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Również 1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola:  21-29 lutego 2024 r. (deklaracje będą dostępne na szatni).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 253/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 stycznia 2024r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Szanowni Rodzice zachęcamy do komunikowania się za pomocą e-mail i zadawania pytań, z chęcią udzielimy odpowiedzi w ramach swojej wiedzy i kompetencji.  


 

 

 

 

 

«