Oferta Edukacyjna

Tekst:

GODZINY PRACY:

6.00 - 17.00
 

LICZBA MIEJSC:

100 - 4 oddziały
- sala gimnastyczna
- duży ogród
- własna kuchnia

 

POSIŁKI:

śniadanie, obiad, podwieczorek: 9,50 zł
śniadanie: 1,90 zł
obiad: 5,70 zł
podwieczorek: 1,90 zł

 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

- j. angielski : 2 x w tygodniu 30 minut zajęcia - wszystkie dzieci

- arteterapia przez muzykę: 1 x w tygodniu - wszystkie dzieci

- taniec towarzyski 1 x w tygodniu - wszystkie dzieci

- religia - za zgodą rodziców dzieci 6 letnie

- gimnastyka korekcyjna* 1 x w tygodniu - wszystkie dzieci

- hiszpański 1 x w tygodniu - innowacja wszystkie dzieci

* gimnastyka korekcyjna:  dla dzieci ze wskazaniami na gimnastykę korekcyjną obowiązkowe zaświadczenie lekarskie ze wskazaną wadą postawy do dnia 15 września od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu

Zajęcia edukacyjne, warsztaty, teatrzyki zgodnie z kalendarium na stronie www przedszkola - wszystkie dzieci.

 


OPŁATY :

- ubezpieczenie NNW* - od 26.10.2020r. do 25.10.2021r. warunki ubezpieczenia tutaj

Wysokość ubezpieczenia 10'000,00 zł 

składka jednorazowa na rok szkolny 2019/2020 wynosi 47,00 zł

Ze względu na liczne zajęcia ruchowe i ogromną aktywność dzieci, co sprzyja wypadkom, prosimy ubezpieczyć każde dziecka na tzw. wszelki wypadek.

*wpłaty na ubezpieczenie można dokonać  od 23 września do 27 w sekretariacie przedszkola lub w grupie u nauczyciela.


 

Wysokość opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków:

 

Zgodnie z art. 1 ust.4, lit. g, h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 827, oraz na podstawie UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola w Krakowie za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. 

Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+"opłata wynosi 0,50 zł.

Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina"N" opłata 0,50 zł

Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.
Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1 zł., i faktyczna liczba godzin pobytu w przedszkolu). Opłata za żywienie obliczana jest zgodnie z deklaracją jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w których dziecko przebywało w danym miesiącu w przedszkolu).

 


 

«