Oferta Edukacyjna

Tekst:

GODZINY PRACY:

6.30 - 17.00
 

LICZBA MIEJSC:

100 - 4 oddziały
- sala gimnastyczna

- mała sala dydaktyczna na zajęcia dodatkowe
- duży ogród
- własna kuchnia

 

POSIŁKI:

śniadanie, obiad, podwieczorek: 10,00 zł
śniadanie: 2,00 zł
obiad: 6,00 zł
podwieczorek: 2,00 zł

 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

- j. angielski - wszystkie dzieci

- taniec towarzyski - wszystkie dzieci

- religia - za zgodą rodziców dzieci 6 letnie

- gimnastyka korekcyjna* - wszystkie dzieci

- hiszpański - innowacja wszystkie dzieci

* gimnastyka korekcyjna:  dla dzieci ze wskazaniami na gimnastykę korekcyjną obowiązkowe zaświadczenie lekarskie ze wskazaną wadą postawy do dnia 30 września od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu

Zajęcia edukacyjne, warsztaty, teatrzyki zgodnie z kalendarium na stronie www przedszkola - wszystkie dzieci.

 

Wysokość opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków:

 

Zgodnie z art. 1 ust.4, lit. g, h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 827, oraz na podstawie UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+"opłata wynosi 0,65 zł

Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina"N" opłata 0,65 zł

Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.
Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1,30 zł, i faktyczna liczba godzin pobytu w przedszkolu). Opłata za żywienie obliczana jest zgodnie z deklaracją jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w których dziecko przebywało w danym miesiącu w przedszkolu).

 


 

«