Oferta Edukacyjna

GODZINY PRACY:

6.00 - 17.00
 

LICZBA MIEJSC:

100 - 4 oddziały
- sala gimnastyczna
- duży ogród
- własna kuchnia

 

POSIŁKI:

śniadanie, obiad, podwieczorek: 7,00 zł
śniadanie: 1,40 zł
obiad: 4,20 zł
podwieczorek: 1,40 zł

 


 

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

- j. angielski : 2 x w tygodniu wszystkie dzieci

- rytmika: 1 x w tygodniu wszystkie dzieci

- religia - za zgodą rodziców dzieci 6 letnie

- gimnastyka korekcyjna*

- formacja plastyczna "W kolorowym świecie fantazji" - dzieci uzdolnione plastycznie

- formacja turystyczna "Klub globtrotera" - pasjonaci turystyki gr. IV

- formacja kulinarna "Smacznego" - dzieci z gr. IV

* gimnastyka korekcyjna:  dla dzieci ze wskazaniami na gimnastykę korekcyjną obowiązkowe zaświadczenie lekarskie ze wskazaną wadą postawy do dnia 30 września od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu

Zajęcia edukacyjne, warsztaty, teatrzyki zgodnie z kalendarium na stronie www przedszkola - wszystkie dzieci.

 


OPŁATY :

- ubezpieczenie NNW - do 02.10.2018r. warunki ubezpieczenia tutaj

O nowych warunkach ubezpieczenia poinformujemy na zebraniu organizacyjnym we wrześniu 2018 na obecną chwilę obowiązuje ubezpieczenie z 2017/2018

Wysokość ubezpieczenia 10'000,00 zł 

składka jednorazowa na rok szkolny 2017/2018 wynosi 30,01 zł

W przypadku odstąpienia od ubezpieczenia dziecka w przedszkolu prosimy o dostarczenie potwierdzenia ubezpieczenia dziecka indywidualnie.

 


 

Wysokość opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków:

 

Zgodnie z art. 1 ust.4, lit. g, h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 827, oraz na podstawie UCHWAŁY NR LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 STYCZNIA 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola w Krakowie za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. 

Dla dzieci rodzin objętych Programem pod nazwą "Krakowska Karta 3+"opłata wynosi 0,50 zł.

Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.
Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1 zł.,  zadeklarowana w umowie liczba godzin oraz liczba dni roboczych w danym miesiącu). Opłata za żywienie obliczana jest zgodnie z podpisaną umową jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w danym miesiącu).

 


 

Opłaty za przedszkole dokonuje się na podstawie indywidualnej książeczki opłat dziecka na wskazane konto. Opłaty można dokonać w każdym punkcie opłat lub internetowo. W przypadku opłaty internetowej należy do książeczki podpiąć potwierdzenie dokonanego przelewu. Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z dołu a następnie książeczkę zwrócić do przedszkola.

Książeczki przed każdym 10 dniem miesiąca są przekazywane rodzicom. Opłata od 1 września 2017r. naliczana jest z dołu czyli opłaty za wrzesień opiekunowie dokonują do 10 dnia miesiąca października.

Opłata za żywienie i opłata za świadczenie określone w § 3 ust. 1 pkt 2  umowy o korzystaniu z usług przedszkola nie jest naliczana tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w Przedszkolu.

«