Koncepcja pracy przedszkola nr 12

Tekst:

 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”   Robert Fulghum

 

Nasze przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie oraz wyposaża dziecko we wszystkie umiejętności, wartości, wiedzę, rozbudzone zainteresowania oraz rozwijające talenty, czyli komponenty potrzebne do podjęcia dalszych wyzwań, jakie niesie życie związane z podjęciem edukacji szkolnej.

 

Aktualnie priorytetem jest zapewnienie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz integrowanie dzieci z różnych środowisk, kultur, tradycji. Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne wiążą się z kształtowaniem  postawy tolerancji, wzajemnego szacunku, przy jednoczesnym rozwijaniu tożsamości narodowej, postaw patriotycznych.

 

PRIORYTETY REALIZACJI KONCEPCJI:

Mały patriota – jestem Polką  i jestem Polakiem.

Kształcenie postaw patriotycznych i chęć otworzenia przedszkola na środowisko zewnętrzne.

 

Pomagamy. Wzajemnie się wspieramy. Przedszkolny wolontariat.

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi i zwierzęta, kształtowanie właściwych postaw społecznych, uczenie bezinteresownej pomocy, wyrabianie potrzeby odpowiedzialności za siebie i za innych.

 

Czytam – wiem, rozumiem, czuję.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wisława Szymborska.

Obcowanie dziecka z książką wpływa wszechstronnie na jego rozwój, gdyż sprzyja zaspokojeniu szeregu potrzeb małego człowieka. Do najważniejszych z nich należą: budowanie więzi pomiędzy dzieckiem a osobą czytającą (najpierw jest to rodzic, następnie nauczyciel w przedszkolu), stymulowanie rozwoju mowy, wzbogacanie zarówno czynnego jak i biernego słownika. Czytanie książek sprzyja wychowaniu do wartości, pobudzaniu wyobraźni. Ponad to literatura ułatwia komunikację, zwiększa wrażliwość, wiedzę ogólną, uczy myślenia.

 

Mali sportowcy – wielkie sukcesy

Nasze działania z zakresu aktywności fizycznej wpływają na: rozwój organiczny dziecka (kształtujemy prawidłową postawę ciała, przeciwdziałamy wadom postawy, utrzymaniu prawidłowej masy ciała, chroni przed chorobami cywilizacyjnymi) oraz pokazujemy alternatywę na zdrowe formy spędzania wolnego czasu.

 

Matematyczne abecadło

Wprowadzamy dziecko w ekscytujący świat matematyczno – naukowo – techniczny . Rozbudzamy dziecięce aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej. Rozwijamy umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu. Stawiamy na osobiste doświadczenia dziecka.

 

Sensoryczne doświadczanie świata w MAGICZNYM OGRODZIE EKOLOGICZNYM

Stwarzamy warunki do kształtowania integracji sensorycznej czyli prawidłowego przetwarzania wrażeń sensorycznych płynących
ze środowiska tzw. bodźców i rejestrowanych przez receptory. Ich prawidłowy rozwój pomaga dziecku funkcjonować w otaczającej rzeczywistości.

opracowanie mgr Anna Lenik - dyrektor

«