Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013r. Dz. U. poz. 532 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ul. W. Popławskiego 17 w Krakowie, która świadczy całkowicie bezpłatną pomoc dziecku w wieku przedszkolnym oraz jego rodzicowi. Poradnia proponuje pomoc dzieciom i rodzicom  oferta tutaj.

 

Specjaliści ściśle współpracujący z przedszkolem to logopeda, pedagog i psycholog.


Poradnia udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej wszystkim którzy wyrażą chęć przyjęcia pomocy i skontaktują się osobiście w sposób dogodny dla siebie z poradnią.
Kontakt możliwy jest osobiście, telefonicznie lub mailowo szczegóły na stronie www poradni.

www.poradniakrakow,com.pl

 

Również na terenie przedszkola dyżur pełnią wspomniani wyżej specjaliści:

Logopeda:  jeden x w tygodniu

 

Psycholog:  jeden x w tygodniu

 

Pedagog:  jeden raz w miesiącu

 

Rodziców zainteresowanych spotkaniem z psychologiem lub pedagogiem na terenie poradni, prosimy o kontakt z poradnią, której podlega nasze przedszkole kontakt tutaj

 

Uwaga:

Na spotkanie ze specjalistami najlepiej umówić się telefonicznie (12-411-35-02) w dniu obecności specjalisty na placówce.

 

 

 

«