Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Podstawa prawna udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013r. Dz. U. poz. 532 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - tutaj

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ul. W. Popławskiego 17 w Krakowie, która świadczy całkowicie bezpłatną pomoc dziecku w wieku przedszkolnym oraz jego rodzicowi.

Specjaliści ściśle współpracujący z przedszkolem to logopeda, pedagog i psycholog.


Poradnia udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej wszystkim którzy wyrażą chęć przyjęcia pomocy i skontaktują się osobiście w sposób dogodny dla siebie z poradnią.
Kontakt możliwy jest osobiście, telefonicznie lub mailowo szczegóły na stronie www poradni.

www.poradniakrakow.pl

 

Również na terenie przedszkola dyżur pełnią wspomniani wyżej specjaliści:

Logopeda:  pani mgr Irena Surdej przyjmuje 1 x w tygodniu  każdy piątek od godz. 8.00 do 13.00

 

Psycholog: pani mgr. Ewa Kubala w każdy poniedziałek od 9.00-12.00

                  (spotkania indywidualne z rodzicami, po wcześniejszym umówieniu, już od 8.00)

 

Pedagog: pani mgr Ewa Kubala  przyjmuje 1 x w miesiącu w środę 9.00-14.00

w dniach: 21.IX, 9.X, 23.XI, 21.XII, 18.I, 22.II, 22.III, 19.IV, 24.V, 21.VI,

Uwaga:

Na spotkanie ze specjalistami najlepiej umówić się osobiście lub telefonicznie (12-411-35-02) w dniu obecności specjalisty na placówce.

 

W roku szkolnym organizujemy na terenie przedszkola spotkania dla wszystkich chętnych Rodziców w ramach projektu "Szkoła dla Rodziców". Zapraszamy na ciekawe wykłady i warsztaty wspomagające Rodziców w pełnieniu  trudnej życiowej roli bycia RODZICEM.

 

 

 

«