Dyżur wakacyjny - Lipec 2020

Tekst:

SZANOWNI RODZICE

 

W dniach 9.03. - 13.03.2020 r można składać w kancelarii Przedszkola nr 12 "Zaczarowana Dorożka"

wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny LIPIEC 2020.

Uzupełnione wnioski należy składać od 14:00 do 17:00 w sekretariacie przedszkola.

Oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o wielodzietności rodziny

dostępne są na stronie Portalu Edukacyjnego

Wniosek do pobrania.

Na dyżur w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 12

następnie dzieci z rodzin wielodzietnych,

z niepełnosprawnością w rodzinie,

rodzica samotnie wychowującego, 

dzieci z przedszkoli samorządowych w dzielnicy.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny poinformujemy drogą mailową.

 

 

«