Wszawica - problem powraca

Tekst:

Wszawica wśród dzieci to powracający problem. To choroba zakaźna którą można się zarazić w skupisku ludzi może to być w szkole czy środkach komunikacji miejskiej. W związku ze zgłoszeniami ze strony rodziców o przypadkach tej pasożytniczej choroby zakaźnej u dzieci prosimy wszystkich Państwa o częste sprawdzanie głów swoim dzieciom i ewentualnie szybkie działania w przypadku zakażenia dziecka. Choroba ta może dotknąć każdego, dlatego będąc odpowiedzialnymi rodzicami i opiekunami podejmijmy wszelkie możliwe starania mające na celu zapobiegania epidemii wśród naszych przedszkolaków. W przypadku stwierdzenia choroby u swojego dziecka należy bezwzględnie pozostawić je w domu i przyprowadzić do przedszkola  po całkowitym wyleczeniu. Prosimy rodziców również  o poinformowanie osobiście o tym fakcie wychowawcę grupy. Za wspólne działania na rzecz dobra naszych dzieci wszystkim rodzicom dziękujemy. O problemie wszawicy można poczytać w niniejszym artykule

 

 

«