Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Tekst:

Informujemy, że wychowanie przedszkolne jest odpłatne, poza minimum programowym, 1 zł za godzinę. W przypadku posiadania Krakowskiej Karty dużej rodziny 3+ lub Kary "N" koszt za godzinę 0,50 zł, W przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 0,00 zł.

Minimum programowe  w naszym przedszkolu  jest realizowane w godzinach od 8.00 - 13.00. Godziny płatne poza minimum programowym realizowane są od 6.00-8.00 i 13.00-17.00.

Stawka żywieniowa dzienna wynosi za 3 posiłki 9,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek), za dwa posiłki 7,60 zł (śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek),

Na opłatę za cały miesiąc składają się dwie kwoty za posiłki i za godziny poza minimum programowym. Opłata dotyczy tylko dni roboczych bez sobót, niedziel i dni wolnych ustawowo.

W przypadku zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu od 7.00-17.00 i przy trzech posiłkach opłata za styczeń przy 23 dniach roboczych i wszystkich dniach obecnych w przedszkolu będzie wynosić:

23 dni x 9,50 zł posiłki = 218,50 zł

23 dni x 5 zł (zdeklarowane godziny odpłatne) = 115,00 zł

218,50 + 115,00 = 333,50 zł

Do opłat nie wliczane są dni w których dziecko było nieobecne cały dzień.

Szczegóły opłat określa Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne

Opłaty za przedszkole należy dokonać do każdego 10 dnia miesiąca z dołu czyli za styczeń opłaty należy dokonać do 10 lutego.

Dane do przelewu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

ul. Ułanów 9 Kraków

nr konta: 31 1020 2892 0000 5202 0590 2152

 

Wszystkie pytania w zakresie opłat za przedszkole można kierować do sekretariatu drogą mailową  lub telefonicznie.

 

 

 

«