Rekrutacja na sierpień 2019

Tekst:

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019

 

Zapisy na sierpień odbywają się w sekretariacie przedszkola od 11 do 22 marca 2019r.

codziennie od 10.00-14.00 lub 16.00-17.00

 

Kryteria naboru dzieci do przedszkola na sierpień 2019

1.Dzieci obojga rodziców pracujących w sierpniu

2. Dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 12 obojga Rodziców pracujących w sierpniu.

3. Dzieci z Rodzin Wielodzietnych  posiadających Krakowską Kartę Dużej Rodziny. 

4. Dzieci obojga rodziców pracujących w sierpniu z przedszkoli które są nieczynne przez całe wakacje.

5. Dzieci obojga rodziców pracujących w sierpniu z przedszkoli najbliżej sąsiadujących.

 

Wniosek na sierpień można pobrać w przedszkolu od 8 marca codziennie od 6.30 do 17.00.

Wypełniony wniosek, przed złożeniem w sekretariacie Przedszkola 12, należy w punkcie 8 podbić w rodzimym przedszkolu przez osobę upoważnioną.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kryteria nr 1 - zaświadczenie pracodawcy i 3 oświadczenie + KDR do wglądu.

 

Szczegółowy wykaz przerw wakacyjnych w samorządowych przedszkolach Gminy Miejskiej Kraków w lipcu i sierpniu 2019

 

 

 

 

«