Zajęcia dodatkowe ruszyły

Tekst:

Szanowni Rodzice

Od października ruszyły zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz tańca towarzyskiego szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na tablicy ogłoszeń w holu przedszkolnym. Język angielski odbywa się w każdy czwartek i piątek od 8.45-12.00 i od 12.30-13.00 dzieci uczestniczą w zajęciach podzielone na mniejsze grupy liczące maksymalnie 12-13 osób. Zajęcia z tańca odbywają się w czwartek od 13.30-15.20 dzieci uczestniczą w zajęciach całymi grupami. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w środę od 9.00-14.00 dzieci dzielone są na zajęcia na mniejsze grupy. Godziny zajęć poszczególnych grup dopasowane są do możliwości psycho-fizycznych dzieci oraz do harmonogramu dnia poszczególnych grup. 

 

 

 

 

 

«