12 kwietnia strajka

Tekst:

W związku  z niepodpisaniem porozumienia związków zawodowych z rządem RP przedszkole przystąpiło do akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia. Jednocześnie informujemy rodziców, iż zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz.U. z 2014 r poz.1632.)

Szanowni Rodzice w związku z kontynuacją akcji strajkowej przez wszystkich pracowników przedszkola informuję, że na dzień 12 kwietnia zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone.

 

 

 

«