Wyniki Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Tekst:

Rodziców dzieci które zakwalifikowały się do Samorządowego Przedszkola nr 12 na rok szkolny 2018/2019 prosimy o dostarczenie do przedszkola oświadczenia woli. Dokument dostępny jest w sekretariacie przedszkola lub poprzez kontakt mailowy. Oświadczenie woli lub rezygnację z miejsca w formie pisemnej należy dostarczyć najpóźniej do 16 maja 2018r. do godz. 15.00

Rodziców dzieci które zakwalifikowały się do inne przedszkola prosimy o odebranie z sekretariatu Przedszkola nr 12 wniosków rekrutacji i dostarczenie ich do tego przedszkola do którego dziecko się zakwalifikowało w rekrutacji.

Rodziców dzieci które zakwalifikowały się do przedszkola nr 12 z drugiego lub trzeciego priorytetu prosimy o dostarczenie dokumentów (wniosek rekrutacyjny) wraz z oświadczeniem woli do 16 maja 2018r. do godz. 15.00.

 

17 maja 2018 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz liczba wolnych miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Kraków. Wykaz wolnych miejsc tutaj

 

Termin podpisywania umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie poprzez pocztę elektroniczną na adresy mailowe podana przez rodziców w składamy wniosku rekrutacyjnym.

 

 

«