Obniżona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Tekst:

Rodziców posiadających Krakowską Kartę+3 lub Kartę Krakowską Rodzina "N" bardzo prosimy o dostarczenie do sekretariatu przedszkola kserokopii kart całej rodziny. Dokument ten upoważnia do obniżonej kwoty opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Karta upoważnia do opłaty w wysokości 0,50 zł przy stałej opłacie za godzinę pobytu 1,00 zł. Opłata za godzinę pobytu w przedszkolu dotyczy godzin poza minimum programowym które w naszym przedszkolu realizowane jest od 8.00-13.00 W związku z tym godziny opłacane przez rodzica 1,00 zł lub 0,50 zł za godzinę to czas pobytu dziecka w godzinach od 6.00-8.00 oraz od 13.00-17.00. Opłata za godziny nie dotyczy dzieci realizujących zerówkę czyli roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.

 

 

«