Dyżur wakacyjny 2024

Tekst:

W bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny zaplanowany jest w miesiącu lipcu 2024

 

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 12 będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00 – 14.00 w dniach od 25.03. 2024 r. do 28.03. 2024 r. (formularz potwierdzenia woli zapisu dostępny będzie na szatni przedszkola od poniedziałku 25.03.2024r.)

 

Dzieci z innych przedszkoli, w miarę wolnych miejsc, będzie można zgłaszać w dniach od 02.04.2024 r. do 05.04.2024 r. sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00 – 14.00

 

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki.

  • W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Samorządowego Przedszkola nr12
  • Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Dzielnicy I i III
  • Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa
  • Pozostałe dzieci

 

Należy pobrać wniosek- karta zapisu,  wydrukować, wypełnić, podbić pieczątkę przedszkola do którego dziecko aktualnie uczęszcza i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Karta zapisu korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu lipcu 2024 dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 12 „Zaczarowana Dorożka” w Krakowiejest dla Rodziców z innych przedszkoli.

 

Prosimy Rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, jak również udostępnia wolne miejsca dla dzieci z innych przedszkoli, które w tym roku ze względu na remonty nie pełnią dyżuru. 

 

 

«