Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Tekst:

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 12, lista kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola niż Przedszkole 12 oraz lista kandydatów którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego przedszkola samorządowego została przekazana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Przedszkolu nr 12.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Samorządowego Przedszkola nr 12 zobowiązuje się do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli będzie możliwe w systemie rekrutacyjnym od dnia 26 kwietnia do 7 maja 2021 roku. Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 12 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2021 roku.

 

 

«