Zapisy na dyżur sierpniowy oraz podpisywanie umów

Tekst:

Zapisy  na dyżur sierpniowy  do Samorządowego Przedszkola nr 12 odbywają się od 9 do 12 maja w godzinach:

wtorek i środa 10.00-14.00 oraz czwartek i piątek 10.00-16.00.

Liczba wolnych miejsc: 15

Kryteria rekrutacji na dyżur:

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Przedszkola 12

Dziecko uczęszcza do Przedszkola w Dzielnicy III

Dziecko uczęszcza do Przedszkola Samorządowego  znajdującego się najbliżej Przedszkola nr 12

Dziecko uczęszczające do Przedszkola innego niż Przedszkole Samorządowe

Dziecko uczęszczające do Przedszkola spoza Dzielnicy III

 

Prosimy o dostarczenie prawidłowo uzupełnionego wniosku oraz potwierdzonego przez dyrektora macierzystej placówki w punkcie I.8 - wniosek

Lista dzieci na dyżur sierpniowy dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu od 16.05.2017r. - wtorek.

Rodziców dzieci przyjętych na dyżur zapraszamy do podpisania umowy

w poniedziałek 22 maja od  10.00-16.00.

Niepodpisanie umowy w terminie  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na dyżur sierpniowy. 

 

 

 

 

«