Krakowska Karta Rodzinna

Tekst:

Szanowni Rodzice przypominamy, że Krakowska Karta Rodzinna dla rodzin 3+ upoważnia do korzystania z niższej opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu czyli 0,50 zł/godz. Aby skorzystać z tego uprawnienia prosimy o dostarczenie do sekretariatu przedszkola obustronnie wykonanej kserokopii KKR wszystkich członków rodziny. Równocześnie informujemy, że w przypadku wygaśnięcia terminu ważności karty opłata za godzinę pobytu w przedszkolu wzrasta do 1 zł/godz.  Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca określonego na naklejce (hologramie) karty np. 03/17 to jest 31.03.2017r.

 

 

«