Zajęcia otwarte z języka angielskiego

Tekst:

Zapraszamy w imieniu szkoły języków obcych You and Me prowadzącej zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu

na zajęcia otwarte które poprowadzi lektor prowadzący lektorat z naszymi przedszkolakami pani Ewelina Król.

Harmonogram zajęć:

14 czerwca czwartek 15.00 - 15.30 gr. I A

                                  15.30 - 16.00 gr. I B

                                   16.00 - 16.30 gr. III A

                                   16.30 - 17.00 gr. III B

15 czerwca piątek     15.00 - 15.30 gr. II A

                                    15.30 - 16.00 gr. II B

                                    16.00 - 16.30 gr. IV A

                                    16.30 - 17.00 gr. IV B

Listy grup zostaną przesłane rodzicom drogą mailowa a także są do wglądu u wychowawców poszczególnych grup.  

 

 

 

 

 

«