Spotkanie organizacyjne

Tekst:

ZAPROSZENIE

Dyrektor serdecznie zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie organizacyjne

w sprawie nowego roku szkolnego 2017/2018

które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017r. o godzinie 16.30.

w sali nr 1 obecne Wróbelki.

Program spotkania:

1/ koncepcja pracy przedszkola oraz zasady organizacji życia przedszkolnego

2/ spotkanie z wychowawcą grupy.

Uwaga: Spotkanie przeznaczone jest tylko dla rodziców.

 

 

 

«