Dyżur wakacyjny

Tekst:

Dyżury przedszkoli wakacje 2018

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

 

"o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor,  z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu".

 

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym lipiec , w którym przedszkole pracuje będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola na podstawie wyżej przytoczonego zapisu ustawy. Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy. Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu we wskazanym przez organ prowadzący miesiącu.

 

 

 

«