Dyżur sierpniowy w przedszkolu nr 12

Tekst:

Szanowni Rodzice przypominamy o dokonaniu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie sierpnia. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 25 dnia czerwca przy czym za dzień wpłaty liczy się dzień zaksięgowania środków na koncie przedszkola. Przypominamy, że brak wpłaty w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca i przyjęciem na to miejsce innego oczekującego dziecka na sierpień. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu wpłaty i warunków umowy podpisanej na sierpień.

 

 

«