Informacja o gotowości szkolnej

Tekst:

Informacja o gotowości szkolnej

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na adres e mail podany przez rodziców do korespondencji.

 

 

«