Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 ruszyła

Tekst:

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 12

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zapisy do przedszkola trwają od 18 kwietnia – 8 maja br.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku od 10.00 – 14.00 w sekretariacie przedszkola lub

w poniedziałek, czwartek i piątek od 14.00 – 16.00 w kancelarii przedszkola

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Kraków.
  4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej, tj. od 3 do 6 roku życia. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Terminarz rekrutacji (szczegóły):

* 6 kwietnia – 13 kwietnia 2017 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

* 18 kwietnia – 8 maja 2017 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców (od godz. 9.00) oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w placówce pierwszego wyboru.

* 8 czerwca 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

* 9 czerwca – 22 czerwca 2017 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy w wyznaczonym terminie oznacza to rezygnację z miejsca o tym fakcie należy powiadomić dyrektor Przedszkola na piśmie dopuszczalna forma elektroniczna (e-mail).

* 26 czerwca – 30 czerwca 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca  

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Portalu Edukacyjnego Krakowa

Portal Edukacyjny Krakowa - rekrutacja

Zasady rekrutacji

niezbędne formularze

kryteria naboru i niezbędne dokumenty

 

UWAGA

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA ZAZNACZONE WE WNIOSKU PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA JAKO TAK

RODZAJ DOKUMENTÓW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO

uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

 

«