Rodziny 3+

Tekst:

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014r. zmienia się opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z 1,00 zł na 0,50 zł. Zmiana dotyczy rodzin 3+. Stawka 0,50 zł obejmuje rodziny objęte Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+. Oznacza to, iż aby korzystać z preferencyjnej stawki nie wystarczy spełniać kryterium wielodzietności (tj. troje i więcej dzieci w rodzinie) ale również legitymować się Krakowską Kartą Rodzinną. Rodziców pragnących skorzystać z nowych przepisów prosimy o złożenie z sekretariacie przedszkola pisemnej prośby o zmianę umowy w zakresie opłat za przedszkole. Do pisma należy dołączyć ksero KKR. Aby dokonać zmiany w umowie od 1 stycznia 2015r. dokumenty należy złożyć najpóźniej do 15 grudnia 2014r. Zmiany w opłatach bedą dokonywane tylko na podstwie zlożonych dokumentów w zależności od terminu złożenia jenak zawsze od 1 dnia miesiąca stycznia, lutego itd. Przygotowany aneks do umowy zostanie Państwu przedłożony do zapoznania i do podpisu.

Informacje nt. Programu Krakowskiej Karty Rodzinnej znajdziecie Państwo tutaj

 

 

«